4. SEMESTR NA PRÁVECH/PRF MUSemestr se se semestrem sešel a na blogu bylo zatím pusto prázdno. Vím, přiznávám a sypu si popel na hlavu. Snad to alespoň trochu odůvodňují změny uspořádání v mém životě a trošku jiný přístup. Plus taky samozřejmě to, že když se mi psát nechce, tak to prostě nedělám, aby to nebyly jen články tzv. na sílu, které vám nic nedají. A jelikož vím, že existují lidi, které tyhle články o právech zajímají, tak je taky pravidelně každý semestr po ukončení zkouškového pro vás tvořím. Zda tu přibude i něco dalšího? Uvidíme, možná ano, jen si musím ujasnit, jakým směrem to tu chci dále směřovat.

Tenhle půl rok s sebou přinesl hodně změn, které se promítly i v mém přístupu ke škole. Začala jsem chodit na přednášky (nebo jsem se alespoň snažila chodit na ty z těžších předmětů, které nebyly úplně nudné), snažila jsem se dělat úkoly včas, abych měla o víkendu volno a celkově toho více dělat přes semestr, aby se mi to nenakupilo vše na konci semestru a já se nemusela učit tak šíleně, jako například na teorku v prváku.

Semináře jsem měla v pondělí odpoledne a celé úterý, takže jsem do Brna jezdila vetšinou v pondělí ráno. Ve středu pak byly od osmi do tří přednášky a domů jsem teda jezdila většinou ve středu ve čtyři vlakem a v Ostravě na hlaváku jsem byla o půl sedmé. Musím říct, že i když udržet pozornost celé úterý a pak i středu skoro v kuse je záhul, tak mi rozvrh vyšel krásně i se všemi učiteli, co jsem chtěla i v časy, které se mi hodily. Čtvrtek pátek jsem většinou dělala různé úkoly a příklady, které tento semestr zase o něco přibyly oproti těm minulým a víkendy jsem se snažila mít volné, i když ne vždy to vyšlo. Ale co taky v životě vychází na 100%?

Strašákem tohoto semestru bylo občanské právo - trojsemestrální zkouška z celého občana. To, co my máme na tři semestry, tak třeba v Olomouci probírají semestrů daleko více a podrobněji, takže náš třísemestrální občan se dá považovat za takový rychlokurz. Bylo toho prostě hodně a podle toho jsem se snažila si sestavit i zkouškové. Tam jsem si dala zkoušky podle obtížnosti (z mého pohledu) v tomto pořadí: občan -> EZP -> filozofie -> angličtina. A obtížnostní pořadí se mi velmi osvědčilo, protože přece jen s každou další zkouškou se vám chce méně a méně. Navíc značný posun jsem zaznamenala taky v tom, že jsem se neučila ve stylu, že jsem odešla z jedné zkoušky a už jsem brala do ruky skripta na druhou. Naučila jsem se dát si pár dní volna, nebo dělat i ve zkouškovém jiné věci než se učit, což mi předtím dělalo celkem problém, protože jsem nevěřila, že tolik učiva dokážu obsáhnout za tak krátkou dobu.

Celkově byl tento semestr velmi klidný a pohodový. Ono to celkově asi souvisí se změnami v mém životě a s lidmi, které kolem sebe teď mám, za což jsem moc vděčná. Navíc jsem začala chodit na "praxi" do jedné Brněnské advokátky, kde tedy budu dojíždět i přes léto a pokračovat i přes další semestr a uvidíme, jak mi to půjde/bude mě to bavit. Zatím se to dá, až na to, že si občas připadám mírně ztracená a mám asi tak 150 tisíc dotazů za ten den, co tam týdně jsem.

No a jak to bylo letos s konkrétními předměty?

Občanské právo III
Přednášky: Byla jsem na pár přednáškách, a když zrovna přišel nějaký fajn přednášející, tak se to dalo, ale že by mě to nějak extra obohatilo, to bych asi úplně netvrdila.
Semináře: Semináře byly každý týden a opět jsem si na ně dala Mgr. Dobeše, protože už jsem znala jeho styl výuky a nároky, které na studenty přes semestr má a věděla jsem, co čekat. A byl to fajn tah, opět se půlku semestru dělaly příklady a zápočet se tentokrát psal přímo v hodinách. Tedy psaly se dva, a body se pak sčítaly z obou dvou, ale mi na dosažení požadovaného počtu bodů stačil už ten první, tak jsem ten druhý ani nepsala.
Zkouška: Skládala se ze dvou částí. Nejprve se psal písemný test, který celý ročník psal hromadně v jeden den. Vypadal v podstatě stejně, jako zápočtové testy z minulých semestrů tzn. multiple-choice, kdy může být více odpovědí správných, a kdy se za špatnou odpověď odečítá bod a za nezodpovězenou otázku se bod odečítal rovněž. Tímto jsem prošla a rozhodla jsem se to nejtěžší z tohoto semestru udělat jako první a celkově si zkoušky seřadit podle obtížnosti. Mezí písemnou a ústní jsem si nechala dva dny na opakování a třetí den jsem šla na ústní, kde na mě vyšla doktorka Dobešová, která byla vážně moc hodná a v kombinaci s dobrými otázkami, které jsem si vylosovala (tahají se tři ze 132, každá z jedné oblasti -> obecná část, absolutní majetková práva, relativní majetková práva), jsem to měla poměrně hned ze startu zkouškového za sebou.

Pracovní právo I
Přednášky: Byla jsem asi na prvních dvou, ale pak jsem zjistila, že to nemá cenu, jelikož se tam opravdu nedala udržet pozornost celou dobu a nic mi to nedávalo.
Semináře: Semináře byly jednou za 14 dní a měla jsem na ně skvělou magistru Springinsfeldovou, která vás dokáže nadchnout pro pracovní právo a udržet vaší pozornost celých dlouhých 90 minut semináře. Díky ní mi ani ty přednášky tolik nechyběly, jelikož základy s námi opakovala na každé hodině, takže se nedalo je zapomenout. Zápočet se psal formou testu ano/ne a dal se v pohodě zvládnout.
Zkouška: Až v 5. semestru.

Civilní právo procesní I
Přednášky: Přednášky z procesu mi přišly tento rok, jako nejužitečnější ze všech. Vetšinou, ať přednášel kdokoliv,  byly přednášky záživné a celkem mi toho i hodně daly a bavily mě. Taky to byly přednášky s největší návštěvností, blbé bylo jen, že to byla vždy až poslední přednáška dne, takže jsem na ní musela v Brně extra čekat.
Semináře: Semináře byly co 14 dní a měla jsem na ně magistra Hrdličku, což byla opravdu dobrá volba, protože na každý seminář se připravovaly úkoly, které jako jeden z mála učitelů opravdu opravoval a dal nám vědět, co děláme špatně. S tímhle předmětem jsem také pochopila, co to je klauzura. V podstatě se jedná o nějaký fiktivní případ, který byl nějak vyřešen a vy pak hodnotíte, jaká ustanovení tam byla použita a zda tak bylo učiněno správně. Touhle formou byly i úkoly na hodinu i závěrečná zápočtová klauzura a touto formou bude i zkouška příští semestr.
Zkouška: Až v 5. semestru.

Obchodní právo I
Přednášky: První přednášky byly pro mě naprosto nesrozumitelné, ale z každou další se to zlepšovalo. Bylo to tak 50 na 50, některé stály za to (třeba ty o klamavé reklamě) a některé byly naprosto nudné a podle mě zbytečné.
Semináře: Semináře se konaly co 14 dní a chodila jsem na ně k doktorce Příkazské. Ta byla moc milá a semináře s ní byly vedeny v poklidném duchu. Moc jsem se na ně nepřipravovala, takže jsem se místy ztrácela, ale paní doktorka byla trpělivá a vše nám pochopitelnou formou vysvětlovala. Zápočtové testy se psaly průběžně ve stylu ano/ne.
Zkouška: Až v 4. semestru.

Ekonomické základy práva
Přednášky: Na přednášce jsem byla jednou, zrovna na insolvence a zhodnotila jsem je jako zbytečné.
Semináře: Semináře se taktéž konaly jen jednou za 14 dní a chodila jsem na ně k doktoru Schweiglovi, kterého jsem předtím neznala, ale ukázal se jako fajn volba, co to moc nehrotí. Zápočet se dostával za esej a za docházku.
Zkouška: Zkouška byla zase kombinovaná, kdy se první šlo na písemnou a pak cca za hodinu a půl to opravili a šlo se na ústní. Tentokrát na mě na ústí vyšel doktor Janovec, u kterého ústní zkouška byla ta nejkratší jakou jsem kdy zažila. Vejdete, jedna otázka a jdete.

Filozofie pro právníky
Přednášky: Byla jsem jen na první úvodní, a pak se mi ty přednášky kryly se semináři z angličtiny, tak jsem na ně nechodila.
Semináře: Semináře se mi podařilo vyklikat jednu ze 4 skupin doktora Haply, o kterého byl velký zájem, tak jsem byla ráda. V průběhu seminářů se píšou testy a sbírají se body za aktivitu, aby jste mohli jít následně ke zkoušce. 
Zkouška: Zkouška je původně také kombinací písemné a ústní, ale byla zde možnost připravovat si na každý seminář prezentaci, díky kterým vám byla potom písemná část zkoušky odpuštěna a šlo se jen na ústní. Tak jsem toho samozřejmě hned využila a díky tomu jsem pak šla jen na ústní, kde se mi naštěstí také podařilo ukořistit termín s doktorem Haplou.

Angličtina pro právníky IIII
Přednášky: Nejsou.
Semináře: Semináře byly opět každý týden a tentokrát jsem na ně měla doktorku Katrňákovou. Tu už jsem měla jeden semestr a protože mi vyhovovala, chtěla jsem k ní na semináře znovu. Hlavní náplní seminářů byla tentokrát tvorba prezentací na téma a cvičení řečnických a prezentačních dovedností, takže jsem stihli probrat už jen asi tři tématické okruhy před zkouškou.
Zkouška: Zkouška byla opět kombinovaná. Nejprve se šlo v pondělí hromadně na písemný test, a pak si každý vybíral následně termíny ústní u různých učitelů. Zde na mě doktorka Katrňáková už bohužel nevyšla, protože měla termín až ve čtvrtek, na což se mi tam nechtělo čekat od pondělí, tak jsem nakonec zvolila středu s doktorku Chovancovou, s tím, že u angličtiny nemůžete z žádným zkoušejícím šlápnout vyloženě vedle.

Španělština pro právníky II (PVP)
Přednášky: Nejsou.
Semináře: Jednalo se o pokračování povinně volitelného předmětu z minulého semestru. Semináře byly opět ve stejný čas každý týden jako minulý semestr. I když už se brala složitější gramatika, nějak jsem se tím prokousala a zvládla jsem závěrečný kolokviální test. Navíc jsem zjistila, že se ve španělštině nemusí pokračovat další dva semestry a jít ke zkoušce, jelikož jako povinně volitelný předmět se mi to započítá i po těchto dvou, tak jsem ráda a rozhodla jsem se v ní nepokračovat, alespoň ne do doby, než udělám zkoušku z obchodu.
Zkouška: Není.


Relationship between Russia and European Union (PVP)
Jednalo se o blokový předmět vyučovaný v jednom týdnu v angličtině. Je to jedna z těch blokovek, které prostě chcete, protože tam jdete na pár hodin v jednom týdnu si poslechnout, jak vám tam nějaký zahraniční učitel něco vypráví, splníte jeho požadavky a bum, 5 kreditů víceméně zdarma je doma. Jak nad tím tak uvažuji, tak u mě tyhle volitelné předměty v angličtině převažují, protože mi  angličtina nedělá problém a vyhovuje mi to mnohem více, jít tam jen v jednom týdnu, než docházet na nějaký předmět každý týden v semestru, i kdyby byl v češtině. Jakkoliv tento název předmětu zní složitě a nudně, tak složitý předmět to tedy nebyl (možná snad jen trochu nudný). Přijela nám Ruska popovídat o vztazích Ruska s Evropou a s ČR od počátku věků až do současnosti. Respektive jen četla své připravené papíry, které měla před sebou a my poslouchali. Předmět se zakončoval vytvořením křížovky pro spolusedícího, multiple-choice testem (u kterého jsme používali její materiály, které četla, když předtím na hodinách přednášela) a bylo zapotřebí splnit i docházku. Za mě pohoda.

Lidská práva a dokumentární film (PVP)
Snad moje první PVP v češtině. Zapsala jsem si ho na doporučení a navíc také díky tomu, že mi schválili výjimku. Jednalo se o PVP týkající se lidských práv, kde se každý týden promítal nějaký film, kde se nějaké právo většinou porušovalo a na většinu seminářů navíc docházel i host, kterého se film týkal nebo o dané problematice něco věděl více do hloubky. Takže vlastně každotýdenní koukání na filmy zakončená psaním eseje s vlastním názorem na jedno z probíraných témat.

Tělesná výchova - Bosu (placená)
Tím, že už jsem měla povinné tělocviky splněné, ale chtěla jsem se aspoň nějakým způsobem hýbat, tak jsem se rozhodla pro placený tělocvik, který pořád vycházel lépe, než si platit nějaké skupinové lekce ve fitku. Rozhodla jsem se pro bosu, které ne že by mě nějak extra nadchlo, ale aspoň to měla stejná cvičící jako bodystyling, který mě minulý semestr bavil hodně. Ale teda byla to vážně makačka.

A teď je na řadě léto!

Klára G.

Srdcem i duší Ostravačka, která se nějakou náhodou dostala ke studiu práv v Brně, kde už studuje čtvrtým rokem. Po světě chodí už 22 let a doufá, že na blogu najdete inspiraci a odpovědi na vaše otázky ohledně studia práv. Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích, dole přes kontaktní formulář nebo skrze odkazy na sociální sítě.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji, že jste si našli čas a a zanechali mi zde vzkaz :)